Prikkelbare darm syndroom: wat is dat?

13 okt 2017
09:30-10:15

Prikkelbare darm syndroom: wat is dat?

Het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is een van meest voorkomende functionele maagdarmstoornissen. Het wordt gekenmerkt door buikpijn en een afwijkend defecatiepatroon. Aan de totstandkoming van deze klachten liggen vooral een afwijkende darmmotoriek en verhoogde viscerale sensitiviteit ten grondslag. Deze ontstaan op beurt vaak door afwijkingen in de hersen-darm-as die zenuwnetwerken in de darmwand en het centrale zenuwstelsel met elkaar verbindt. Verschillende exogene factoren, waaronder het dieet zijn van invloed.