FODMAP bij coeliakie en IBD

14 okt 2017
13:40-14:30

FODMAP bij coeliakie en IBD

De voordracht zal de verschillen tussen gluten en FODMAPs (voornamelijk fructanen) verduidelijken. De verschillen en de overeenkomsten qua o.a. producten, diagnostiek, gevoeligheid, drempelwaarde en klachten zullen worden besproken. Ook wordt er besproken wat je moet doen als je denkt dat een fodmaparme cliënt reageert op gluten, of andersom. En wat te doen bij mensen met coeliakie en IBD zoals ziekte van Crohn.