FODMAP dieet in de praktijk: de eliminatiefase

02 nov 2018
13:15-14:15

FODMAP dieet in de praktijk: de eliminatiefase

In deze voordracht laat ik zien hoe het dieet in de praktijk werkt aan de hand van mijn eigen ervaring met inmiddels >100 mensen met PDS begeleid met het FODMAP dieet.

Ik zal de checklijsten kort doornemen. Wat is belangrijk tijdens het dieet? Welke ingrediënten moet op gelet worden? Wat zijn nog meer triggers?

Ik zal kort de intake-, herintroductie- en evaluatieformulieren toelichten.

Ik zal tijdens deze presentatie met name de eliminatie-fase toelichten.

Verder haal ik nog aan de Bristol Stool Chart, de VAS-scores, de eliminatielijsten en meer.