Bespreking casussen

14 okt 2017
15:00-15:30

Bespreking casussen

Tijdens deze laatste sessie wordt de opdracht met de casussen besproken en toegelicht en de laatste winnaars maken we bekend!