Bespreking casussen

03 nov 2018
14:15-14:45

Bespreking casussen

Tijdens deze laatste sessie wordt de casus-opdracht besproken en toegelicht. Ook worden de laatste winnaars bekend gemaakt!