Bespreking casussen

03 nov 2018
14:15-14:45

Bespreking casussen

Tijdens deze laatste sessie wordt de opdracht met de casussen besproken en toegelicht en de laatste winnaars maken we bekend!